2. regionálna konferencia BSK a Bratislava Región Tourism

2. regionálna konferencia BSK a Bratislava Región Tourism patrila aj novinárom. Samostatný panel gestoroval FIJET SLOVAKIA. Úvodné slovo predniesla prof. Iveta Radičová, PhD., dekanka Fakulty masmédií na PEVŠ na tému: Limity médií vo vzťahu ku cestovnému ruchu. Panelisti členovia FIJET SLOVAKIA pp. Juraj Filin, Ľudmila Novacká, Boris Rizman zaujali stanovisko ku otázkam publicity o cestovnom ruchu.