Členská schôdza FIJET SLOVAKIA 2016

Členská schôdza aj príjemné stretnutie. Záznam je zverejnený v dokumentoch FILJET SLOVAKIA.

Niekoľko fotografií z členskej schôdze FIJETSLOVAKIA 2016:

„Clenska „Clenska „Clenska „Clenska
„Clenska