Bratislava - ocenenie svetovej organizácie F.I.J.E.T. Zlaté jablko - jún 2017

GOLDEN APPLE (Zlaté jablko) je Oscar v oblasti ocenenia destinácie cestovného ruchu zo strany médií. FIJET SLOVAKIA inicioval ocenenie pre hl. mesto Bratislava. Cenu prevzala viceprimátora Ľudmila Farkašovská v júni 2017. Vážnosť a záujem o toto ocenenie prejavili štátni tajomníci z MDaV SR p. Peter Ďurček a z MZV a EZ SR p. Lukáš Parízek. Pricestovali aj zahraniční novinári, špecialisti na cestovný ruch. Kolegovia z Belgicka, Bulharska, Francúzska, Chorvátska, Španielska, Rumunska, Turecka, Veľkej Británie absolvovali 3-dńový press trip, ktorý organizovala a financovala Bratislavská organizácia cestovného ruchu.

Niekoľko fotografií z ocenenia:

„golden „golden „golden „golden
„golden „golden „golden „golden
„golden