Bratislava dostane 01. Júna 2017 ocenenie svetovej organizácie F.I.J.E.T. Zlaté jablko.

Zahraniční novinári z Belgicka, Bulharska, Francúzska, Rumunska, Španielska, Turecka prídu pri tejto príležitosti do Bratislavy. Sprievodný program 3-dňového press tripu zaujal vyšší počet novinárov, ako bolo možné prijať. Celé podujatie financuje Bratislavská organiizácia cestovného ruchu BTB. Prípravy sú v plnom prude….