Infocesta do MAĎARSKA pre slovenské médiá
kampaň „Alföld Spa”
4. - 7. máj 2016

Predbežný program – časy a miesta na ubytovanie a stravu budú upresnené:

4.máj 2016 - streda

5.máj 2016 - štvrtok

6.máj 2016 - piatok

7.máj 2016 - sobota

Bližšie informácie a registrácia u Organizátorta:

Maďarský Turizmus
Cukrová 14., 811 08 Bratislava
Tel: 00421 2 59 324 217, Email: info@madarsko.sk


www.madarsko.sk

www.facebook.com/DovolenkaMadarsko


a


Regionálne zastúpenie Maďarského Turizmu pre Severnú veľkú nížinu
Magyar Turizmus Zrt. - Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság
Sóház u. 8. 1/1, H-5000 Szolnok
Tel: 0036 56 516116, E-mail: rmiszolnok@itthon.hu