F.I.J.E.T. - 58. svetový kongres 2016 sa uskutoční v Moskve v dňoch 22. – 27.09.2016.

Za prezidenta bol opäť zvolený pán Tijani HADDAD. V Moskve sa stretli členovia FIJET z 24 krajín. Početné boli delegácie z Talianska, Chorvátska, Španielska, Francúzska, Venezuely, Slovinska, z krajín Stredného Východu. Zastúpenie USA prinieslo prihlášku na členstvo národnej asociácie. Slovenský FIJET predložil prihlášku hl. mesta Bratislava na ocenenie Golden Apple. Naša žiadosť bola schválená.

Fotogaléria:

Kongres Moskva Kongres Moskva Kongres Moskva Kongres Moskva
Kongres Moskva Kongres Moskva Kongres Moskva Kongres Moskva
Kongres Moskva Kongres Moskva Kongres Moskva Kongres Moskva
Kongres Moskva Kongres Moskva Kongres Moskva Kongres Moskva
Kongres Moskva Kongres Moskva