Medzinárodná letná akadémia FIJET

FIJET SLOVAKIA v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave privítali mladých novinárov, ktorí píšu o cestovnom ruchu v dňoch 28.06. – 04.07.2015. Medzinárodné zastúpenie tvorili účastníci zo 6 krajín. Organizátori kombinovali program výučby a fun tripov. Informácie o Slovensku, podnikaní na Slovensku či aplikácii informačných technológií v podnikateľských aktivitách v cestovnom ruchu dopĺňali odborné diskusie počas návštev v Slovenskej televízii a Centre médií na Masmediálnej fakulte Paneurópskej školy. Cestovný ruch priamo v teréne spoznali účastníci FIJET letnej akadémie prostredníctvom zážitkov. Zážitky tvorili hlavný light motív všetkých fan-tripov. Na záver týždenného programu si užili všetci účastníci slávnostné odovzdávanie certifikátov na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tieto preberali z rúk prorektorky Ekonomickej univerzity v Bratislave pani Jany Mikócziovej, prezidenta medzinárodnej asociácie FIJET pána Tijani Haddata a prezidentky FIJET SLOVAKIA pani Ľudmily Novackej.

Zážitky z fan-tripov dokumentujú fotografie z nasledovných destinácií:

Fotogaléria:

Summer Academy Summer Academy Summer Academy Summer Academy
Summer Academy Summer Academy Summer Academy Summer Academy
Summer Academy Summer Academy Summer Academy Summer Academy
Summer Academy Summer Academy Summer Academy Summer Academy
Summer Academy Summer Academy Summer Academy Summer Academy
Summer Academy Summer Academy Summer Academy Summer Academy
Summer Academy Summer Academy Summer Academy Summer Academy
Summer Academy Summer Academy Summer Academy Summer Academy
Summer Academy Summer Academy Summer Academy Summer Academy

Vďaku za pomoc a podporu vyslovujeme nasledovným partnerom:

Hlavní partneri:

Bratislavská organizácia cestovného ruchu BTB

Slovenská agentúra cestovného ruchu SACR

Ekonomická univerzita v Bratislave

Organizační partneri:

Mercure Bratislava Centrum Hotel

ELEMENTS RESORT Šamorín – Čilistov

Slovakia ring – Horná Potôň

Obecný úrad Vyhne

Galéria DANUBIANA

Restaurant - Hotel Spa Amade Vrakúň