FIJET Slovakia je občianske združenie, ktoré je členom svetovej federácie novinárov a autorov píšucich o cestovnom ruchu FIJET . FIJET Slovakia pôsobí v masmediálnej komunikácii. Jej členovia kvalifikovane komentujú a investigatívne objavujú dôležité skutočnosti v cestovnom ruchu. Cieľom FIJET Slovakia je maximálne podporovať komunikáciu s verejnosťou a spoluprácu s printovými, elektronickými a a audiovizuálnymi médiami. Základom práce členov FIJET Slovakia je zvýšenie informovanosti , šírenie nových podnetov a odborných komentárov o cestovnom ruchu v Slovenskej republike pre domácu aj zahraničnú verejnosť. V zmysle uvedeného cieľa FIJET Slovakia organizuje odborné podujatia, novinárske info-cesty, štúdijné cesty, letné akadémie, konferencie a workshopy.

FIJET Slovakia sa snaží presadzovať partnerstvo na úrovni štátnej správy, samosprávy a verejného sektoru. Významné aktivity FIJET Slovakia v koordinácii s oblastnými organizáciami cestovného ruchu vytvárajú podmienky pre mediálnu podporu rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike a v jej jednotlivých regiónoch.

Vedenie:

Predseda - prezident:

Podpredseda - vice prezident:

JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

PhDr. Peter Kolník

Generálny sekretár:

Členovia výboru:

Ing. Jozef Buranovský, PhD.

Mgr. Anna Konečná

PhDr. Ľubomír Motyčka

Revízna komisia:

Mgr. Michaela Conzarová

Mgr. Martin Kuček

PhDr. Vlasta Vrabcová