Press-Trip pre zahraničných kolegov z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Srbska

Novembrový press trip pre zahraničných novinárov z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Srbska bol o víne, o spoznávaní nových produktov v Bratislavskom samosprávnom kraji a v neposlednej miere o stretnutí. Publicita v printových časopisoch, v televízii, v rozhlase aj on-line zdrojoch priniesla pre Bratislavskú Region Tourism výbornú spätnú väzbu.

Niekoľko fotografií z Press Tripu:

„PRESS „PRESS „PRESS „PRESS
„PRESS „PRESS „PRESS „PRESS
„PRESS „PRESS „PRESS „PRESS
„PRESS „PRESS „PRESS „PRESS
„PRESS „PRESS „PRESS „PRESS
„PRESS „PRESS „PRESS „PRESS