17. 06.2018 odchádzajú novinári FIJET SLOVAKIA na press trip do Gruzínska, ktorý organizuje Veľvyslanectvo Gruzínskej republiky v Bratislave. Pred mesiacom sme mali možnosť stretnúť gruzínskych kolegov na Slovensku v Bratislave. Cesta novinárov FIJET SLOVAKIA sa uskutoční v čase 25. Výročia nadviazania diplomatických kontaktov medzi Gruzínskom a Slovenskom.

Viacerí z nich boli prítomní na koncerte folkového súboru RUSTAVI Bratislave. Foto: Viliam Šuška

Link na reportáž V. Šušku z koncertu : https://www.youtube.com/watch?v=HhqymCMZ9vY

Foto: Boris Rizman:

„presstrip_gruzinsko2018“ „presstrip_gruzinsko2018“ „presstrip_gruzinsko2018“ „presstrip_gruzinsko2018“