Press-tripy a info- cesty členov FIJET SLOVAKIA ,ktoré organizovala CK HYDROTOUR

Na základe pozvánky CK HYDROTOUR vycestovali naši členovia v máji 2017 na press-trip do Turecka a v novembri 2017 info-cestu do Grécka a Bulharska