SAX and WINE in the CITY

v Rači 20. - 21.11.2015

Voľný vstup pre 3 novinárov členov FIJET SLOVAKIA na podujatie - (Nielen) Džezový festival SAX and WINE in the CITY sa bude konať v najväčšej historickej vínnej pivnici v malokarpatskom regióne, v Bratislave, miestnej časti Rača. Festival sa bude sa konať ako oficiálne sprievodné podujatie jesenného Dňa otvorených pivníc 2015, ktoré tradične organizuje Malokarpatská vínna cesta. Organizátor podujatia: Bratislavský okrášľovací spolok.

Bližšie info o podujatí:

https://www.facebook.com/events/396811267184109/