Súťaž novinárov na tému: „My k susedom a susedia k nám“

FIJET SLOVAKIA pod záštitou generálneho riaditeľa Sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR Ing. Zoltána Kovacsa vyhlasuje


www.fijetslovakia.sk www.facebook.com/FIJET-Slovakia
Súťaž novinárov na tému: „My k susedom a susedia k nám“ ,


ktorá sa uskutoční v čase august – december 2018 pri príležitosti 100. výročia založenia Česko-Slovenska a 25. výročia samostatnej SR a ČR.


Na uvedenej súťaži budú participovať novinári zo Slovenskej republiky (tvorba o Česku) a novinári z Českej republiky (tvorba o Slovensku). Obsah a úroveň spracovania príspevkov vyhodnotí profesionálna porota v nasledovných štyroch oblastiach:


○ TV

○ Rozhlas

○ Print

○ On-line


Do súťaže budú zaradené diela autorov:

a) ktorí sa prihlásia na základe výzvy a zašlú svoje príspevky na adresu fijetslovakia@fijetslovakia.sk v termíne do 15.12.2018

b) autori, ktorí budú zaradení do súťaže na základe monitoringu


Hlavný partner súťaže:

Sekcia cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR


Partneri súťaže:

Czech Travel Press, Czech Tourism, Ekonomická univerzita v v Bratislave, KOCR Severovýchod Slovenska, OOCR Región Trnava