2. ročník medzinárodnej výstavy fotografií „Travel and Emotions“

2. ročník medzinárodnej výstavy fotografií „Travel and Emotions“ sa začal 15. Novembra 2017 vernisážou v galérii FONTANA v Piešťanoch. Z počtu viac ako 160 fotografií novinárov F.I.J.E.T., krajanských novinárov a študentov vybrala odborná porota pod vedením MQEP Ivana Čanigu 70 výstavných diel. Kurátorom výstavy bol doc. Marián Pauer. Na výstave participovali autori novinári z Českej republiky, Chorvátska, Libanonu, Kanady, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Srbska a SR. V kategórii príbehov získal krajanský novinár z Kanady Paul Stacho hlavnú cenu a víkendový pobyt v htl. Carlton Radisson Blue v Bratislave. Ďalšie ocenenie spojené s víkendovým pobytom v Piešťanoch získala novinárka z Maďarska Linda Illešová z Fakulty masmédií PEVŠ získala prvé miesto v kategórii študentov. Súčasťou jej ocenenia je aj účasť na zahraničnej Letnej akadémii F.I.J.E.T. v roku 2018. Špeciálne ocenenie získali študenti Ľuboš Práger (SR) a Anita Nikolić z Chorvátska.

Niekoľko fotografií z medzinárodnej výstavy:

„Travel „Travel „Travel „Travel
„Travel „Travel „Travel „Travel
„Travel „Travel