Zápisnice z členských schôdzok

Záznam z členskej schôdze FIJET SLOVAKIA, ktorá sa konala dňa 27.02.2018.

Správa o činnosti FIJET SLOVAKIA r. 2017 - prezentácia
Záznam z členskej schôdze FIJET SLOVAKIA, ktorá sa konala dňa 01.03.2017 o 15,30 hod.
Záznam z členskej schôdze FIJET SLOVAKIA, ktorá sa uskutočnila dňa 12.07.2016 o 15.00 hod.
Záznam z výročnej členskej schôdze, konanej dňa 18.11.2015
Zápisnica z členskej schôdze Klubu FIJET SSN, konanej 30. januára 2015