Zápisnice z členských schôdzok

Zápisnica z členskej schôdze Klubu FIJET SSN, konanej 30. januára 2015
Záznam z výročnej členskej schôdze, konanej dňa 18.11.2015
Záznam z členskej schôdze FIJET SLOVAKIA, ktorá sa uskutočnila dňa 12.07.2016 o 15.00 hod.