Zasadnutie EC – predsedníctva F.I.J.E.T. apríl 2018 v Diyarbakir

Zasadnutie EC - predsedníctva medzinárodnej federácie F.I.J.E.T. sa konalo v sobotu 28.04. v meste Diyarbarkir., ATURJET - turecká asociácia navrhuje toto mesto na pravom berhu rieky Tigris, zaradenom do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, za kandidáta na udelenie ocenenia F.I.J:E.T. "Zlaté jablko". Ďalšie dôležité témy sa týkali 65. výročia založenia medzinárodnej federácie F.I.J.E.T. a záujmu o členstvo zo strany asociácie FIJET Asia. Turecká asociácia ATURJET zorganizovala v tomto čase aj stretnutie zástupcov tureckého priemyslu cestovného ruchu. Súčasťou programu bola aj návšteva pevnosti Zerzevan z rímskeho obdobia a v meste Diyarbakir prehliadka 1,5 km dlhých mestských hradieb a múzea s lokálnymi exponátmi z obdobia 13 tisíc pred našim letopočtom.

Niekoľko fotografií zo Zasadnutia predsedov národných asociácií F.I.J.E.T. apríl 2018 v Diyarbakir:

„zasadnutie_Diyarbakir2018“ „zasadnutie_Diyarbakir2018“ „zasadnutie_Diyarbakir2018“ „zasadnutie_Diyarbakir2018“
„zasadnutie_Diyarbakir2018“ „zasadnutie_Diyarbakir2018“ „zasadnutie_Diyarbakir2018“ „zasadnutie_Diyarbakir2018“
„zasadnutie_Diyarbakir2018“ „zasadnutie_Diyarbakir2018“ „zasadnutie_Diyarbakir2018“ „zasadnutie_Diyarbakir2018“
„zasadnutie_Diyarbakir2018“ „zasadnutie_Diyarbakir2018“ „zasadnutie_Diyarbakir2018“ „zasadnutie_Diyarbakir2018“
„zasadnutie_Diyarbakir2018“ „zasadnutie_Diyarbakir2018“