Aktuálne:

Bratislava dostane 01. Júna 2017 ocenenie svetovej organizácie F.I.J.E.T. Zlaté jablko. 

58. svetový kongres F.I.J.E.T. v Moskve 

Ďalší fam-trip pre našich zahraničných kolegov do Bratislavského regiónu

FAM Trip Slovensko september 2016 

22. septembra 2016 sa začne kongres svetovej organizácie FIJET v Moskve.
Do výkonného výboru (predsedníctva) kandiduje predsedníčka FIJET SLOVAKIA Ľudmila Novacká.

Bulharský Plovdiv získal ocenenie "Zlaté jablko".
Mesto si to za ochranu kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovného ruchu určite zaslúži. Blahoželáme.

PRESS-TRIP pre zahraničných kolegov F.I.J.E.T.